Tangible table

Voor mijn minor "Scripting for designers", heb ik gewerkt aan het maken van een interactieve tafel. De gebruikers kunnen met deze tafel interacteren door middel van objecten die over de tafel heen kunnen worden bewogen.

De tafel werkt als volgt: De bovenkant van de tafel bestaat uit een transparante plaat waarop objecten kunnen worden neergelegd waarbij Tuio markers aan de onderkant zijn bevestigd. Deze markers kunnen worden herkend door een camera die verborgen zit in de tafel door gebruik te maken van de Tuio software (https://www.tuio.org/).

Gedurende dit project heb ik een concept bedacht waarbij we deze techniek met een hoop andere interessante hardware konden combineren. Helaas moeten we wegens een tijd tekort kiezen voor een eenvoudiger en kleiner concept. Dit concept was een platformer game die kan worden bestuurd door gebruik te maken van de markers als een soort controllers. Tijdens dit project heb ik voornamelijk gewerkt om de tafel op hardware niveau te laten werken. Daarnaast heb ik gewerkt om de uitgelezen data te verwerken en verschillende programmeertalen (Python en Javascript) met elkaar te laten communiceren via een Websocket. Hoewel we het geheel op een makkelijkere manier hadden kunnen laten werken, gaf dit een leuke extra leerzame uitdaging die paste bij de minor.

Het idee van het gebruiken van de verschillende talen, was om python te gebruiken om de inputs die werden verzameld door de camera en Tuio software om te zetten in bruikbare informatie. Een voorbeeld hiervan is object A heeft positie: 2,5 en rotatie 160 graden. Nadat de data bruikbaar was, werd de informatie via de websocket naar javascript gestuurd waar de game-engine die we hebben gebruikt om de game te bouwen. In de game konden alle inputs worden gebruikt om uiteindelijk een character aan te sturen. Gedurende het project hebben we ook gebruik gemaakt van Arduino om extra lichteffecten aan de tafel en de beweegbare objecten te geven. De game en de Arduino code zijn door mijn projectleden gerealiseerd.